CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

PNL chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/11/2013 và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 10/03/2014 thì việc cấp giấy phép lao động có những thay đổi mới

Lưu ý: Trong vòng 3 ngày ngày kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng, thay đổi hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép hoặc hết hạn thì người nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông báo với Sở LĐTB và XH TP.HCM.