THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN/CỔ ĐÔNG CÔNG TY 2023- NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Khi có sự chuyển nhượng hay tiếp nhận người góp vốn mới thì cơ cấu thành viên/cổ đông của công ty thay đổi. Công ty phải tiến hành các thủ tục để thay đổi thành viên công ty TNHH hoặc cổ đông công ty cổ phần. 

Tuy nhiên, khi tiến hành các thủ tục liên quan, doanh nghiệp không tránh khỏi khó khăn với các quy định pháp lý vốn không dễ tiếp cận. Việc sử dụng dịch vụ để hỗ trợ thủ tục đổi tên công ty là điều nên cân nhắc.

Dịch vụ Thay đổi thành viên/ cổ đông công ty

Thay đổi thành viên công ty TNHH

Khi thay đổi thành viên của công ty TNHH, quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp mã số thuế của công ty và thông tin cá nhân (nộp kèm bản sao có chứng thực CMND hoặc hộ chiếu) của thành viên mới,  chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục liên quan. Sau 3 ngày, chúng tôi sẽ giao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên công ty mới.

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần không thể hiện danh sách cổ đông sáng lập. Do đó, khi thay đổi cổ đông doanh nghiệp chỉ tiến hành các thủ tục thay đổi và lưu giữ tại công ty mà không cần phải nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ thay đổi cổ đông lưu tại văn phòng công ty bao gồm:

 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
 • Quyết định
 • Hợp đồng chuyển nhượng
 • Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty
 • Lập sổ cổ đông

Ngoài ra, công ty cổ phần hoặc cổ đông có chuyển nhượng vốn tiến hành khai thuế thu nhập cá nhân (nếu cổ đông chuyển nhượng là cá nhân). Thuế suất thuế TNCN là 0.1% trên giá trị chuyển nhượng.

Hướng dẫn quý khách tự thực hiện thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH  

Thành phần hồ sơ 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên dự kiến thay đổi và chữ ký của người đại diện theo pháp luật;
 • Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên
 • Kèm theo hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phương thức đăng ký kinh doanh 

 • Quý doanh nghiệp sẽ phải scan hồ sơ và gửi lên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp  https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
 • Sau đó theo dõi và nhận thông báo sửa đổi, bổ sung nếu có từ Phòng Đăng ký kinh doanh. Trường hợp nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ giấy về địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh nơi thành lập.

Hướng dẫn quý khách tự thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông  công ty cổ phần

Công ty thực hiện việc soạn thảo các văn bản sau để lưu tại văn phòng công ty:

 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
 • Quyết định
 • Hợp đồng chuyển nhượng
 • Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty
 • Lập sổ cổ đông

Các mẫu văn bản công ty có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ

Việc cần làm sau khi thay đổi thành viên của công ty

Sau khi thay đổi thành viên của Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng ta cần tiến hành các việc sau:

 • Thông báo và đăng ký thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật với các tài khoản ngân hàng công ty nếu có sự thay đổi đồng thời người đại diện theo pháp luật.
 • Khai thuế TNCN cho người chuyển nhượng, nếu giá chuyển nhượng bằng giá vốn thì không phải nộp thuế.