ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LÀ GÌ?

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh..

Trích khoản 3 – Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP

1. Tư vấn về địa điểm kinh doanh trước thành lập công ty:

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của địa điểm kinh doanh;
 • Tư vấn về việc đặt tên địa điểm kinh doanh;
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh, người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

2. Hồ sơ cần chuẩn bị thành lập địa điểm kinh doanh:

a). Thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, nội dung thông báo gồm:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);
 • Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 • Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
 • Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

b). Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

c). Bản sao chứng minh nhân dân còn hiệu lực của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

d). bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Chúng tôi thực hiện thay cho quý khách

 • Nộp bộ hồ sơ lập địa điểm kinh doanh
 • heo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ
 • Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

4. Thời gian: 3 ngày làm việc