CẤP PHÓ BẢN

CẤP PHÓ BẢN LÀ GÌ?

Quý khách bị mất, cháy, rách…. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Theo quy định tại Điều 58 Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

  • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến PhòngĐăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
  • Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệplà không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
  • Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Để quý doanh nghiệp có thể giảm bớt thời gian đi lại cũng như những  thủ tục hành chính trong quá trình xin cấp phó bản, chúng tôi sẽ làm thay cho cho quý khách.

  • Quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng Doanh nghiệp bị mất chứng nhận đăng ký kinh doanh và tìm ra giải pháp để Công ty quý khách đi vào hoạt động ổn định.
  • Hồ sơ của khách hàng sẽ được hoàn thiện trong vòng 15 phút sau khi công ty tiếp nhận đầy đủ thông tin của khách hàng qua điện thoại hoặc email.

Thời gian và chi phí cấp phó bản

  • Thời gian: 3 ngày làm việc