DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Quý vị đang viếng thăm website của Công Ty TNHH PNL International – một đơn vị tư vấn thành lập công ty có thâm niên tại TP. HCM. Chúng tôi hiểu rằng quý vị đang có ý định thành lập công ty TNHH để khởi nghiệp, biến ý tưởng kinh doanh thành cơ hội làm giàu. Và chúng tôi luôn đồng hành với quý doanh nghiệp từ khi khởi nghiệp cho đến quá trình kinh doanh. 

1. Hồ sơ thành lập công ty TNHH bao gồm:

Chỉ duy nhất bản sao CMND/ hộ chiếu của thành viên góp vốn.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH - Việt Luật - Hình 02

2. Thời gian thực hiện:

 • Giấy phép (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): 3 ngày làm việc.
 • Mã số thuế (đồng thời là mã số doanh nghiệp).
 • Dấu tròn (15 phút).

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH - Việt Luật - Hình 03

3. Bảng giá các gói dịch vụ thành lập công ty TNHH

GÓI DỊCH VỤ
THÀNH LẬP CÔNG TY
THỦ TỤC THỰC HIỆN DỊCH VỤ
THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

GÓI CƠ BẢN

 

1. Thiết lập hồ sơ xin cấp phép kinh doanh và mã số thuế.
2. Khắc dấu công ty

  • Đã bao gồm lệ phí tại cơ quan nhà nước
  • Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

GÓI A

1. Thành lập công ty TNHH: Giấy phép + Mã số thuế  + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

  • Giải trình với cơ quan thuế.
  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn.

GÓI B

1.Thành lập công ty TNHH: Giấy phép + Mã số thuế  + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế.

  • Giải trình với cơ quan thuế.
  • Tư vấn các thủ tục về hóa đơn.

6. Dấu hộp tự động 1 dòng chữ.
7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.
8. Bảng hiệu Công ty.
9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.

GÓI C

1.Thành lập công ty TNHH: Giấy phép + Mã số thuế  + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế.

  • Giải trình với cơ quan thuế.
  • Tư vấn các thủ tục về hóa đơn.

6. Dấu hộp tự động 1 dòng chữ.
7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.
8. Bảng hiệu Công ty.
9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
10. 100 số hóa đơn điện tử.

GÓI D

1.Thành lập công ty TNHH: Giấy phép + Mã số thuế  + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế.

  • Giải trình với cơ quan thuế.
  • Tư vấn các thủ tục về hóa đơn.

6. Dấu hộp tự động 1 dòng chữ.
7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.
8. Bảng hiệu Công ty.
9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
10. 100 số hóa đơn điện tử.
11. Đăng ký chữ ký số 01 năm.
12. Tặng thiết bị token.