Tư vấn quan hệ cổ đông (IR)

Cung cấp cho DN giải pháp xây dựng, duy trì và phát triển Quan hệ với NĐT. Đồng thời, giúp DN giảm thiểu chi phí IR và xây dựng công tác IR chuyên nghiệp, hiệu quả.

  • Tư vấn xây dựng bộ phận IR & Hoạt động Quan hệ nhà đầu tư

– Tư vấn thành lập bộ phận IR

– Hỗ trợ đào tạo nhân sự bộ phận IR

– Tư vấn nội dung các tài liệu về DN

– Tư vấn cách thức truyền đạt thông tin ra bên ngoài

– Đánh giá kết quả thực hiện công tác IR 6 tháng/lần

  •  Tư vấn các hoạt động tiếp xúc với Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức

– Thực hiện các buổi gặp gỡ giữa các tổ chức, quỹ đầu tư và DN theo yêu cầu

– Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện offshore roadshow tiếp xúc với Quỹ đầu tư tại các thị trường tài chính lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hongkong…

  •  Tư vấn hoạt động IR kết hợp MM

– Thực hiện tái Cơ cấu Cổ đông theo yêu cầu DN.

– Hỗ trợ thanh khoản

– Phân phối cổ phiếu